All posts in: "Thực đơn dê núi Ninh Bình"

 1. Dê núi xáo măng

  Dê núi xáo măng

 2. Dê núi nhúng mẻ

  Dê núi nhúng mẻ

 3. Dê núi sốt vang

  Dê núi sốt vang

 4. Cơm cháy Ninh Bình

  Cơm cháy Ninh Bình

 5. Cơm cháy – tim cật sốt

  Cơm cháy – tim cật sốt

 6. Dê núi Ninh Bình Suất 200.000/khách

  Dê núi Ninh Bình Suất 200.000/khách

 7. Dê núi Ninh Bình Suất 150.000/khách

  Dê núi Ninh Bình Suất 150.000/khách

 8. Dê núi Ninh Bình Suất 120.000/khách

  Dê núi Ninh Bình Suất 120.000/khách

 9. Mắm tép Gia Viễn

  Mắm tép Gia Viễn

 10. Thịt dê tươi

  Thịt dê tươi