Liên hệ

DÊ NÚI NINH BÌNH TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: Mỹ Đình, Hà Nội – Điện thoại: 0912382710

TẠI NINH BÌNH

Nhà hàng tại Khu du lịch Tràng An – Bái Đính
Điện thoại: 0913382721

Nhà hàng tại Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0912382710

Nhà Hàng tại Phố Mới, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình
Điện thoại: 0914652097

Email: nhahanglongde@gmail.com – Website: http://www.dacsandenui.com

Details

  • Gia Vien, Ninh Binh
  • 0912382710

Send Us An Email