Thực phẩm sạch

Nhà hàng Long Dê chỉ sử dụng thực phẩm sạch, rau củ quả sạch được cung cấp từ khu trang trại rộng 80 ha của nhà hàng tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thịt dê được nuôi trên núi đá Gia Thanh, Gia Sinh, Gia Hưng…